LEMTECH Konsulting - nowoczesność i środowisko


S
ZKOLENIA OTWARTE

warsztaty szkoleniowe
Zarządzanie projektem w fazie przedinwestycyjnej zgodnie z wymogami UE na lata 2007-13

Miejsce
LEMTECH Konsulting, ul. Szpitalna 40, Kraków

Terminy
brak ustalonego terminu w 2013

Godziny szkoleń
9.30 - 15.00

Uczestnicy
Pracownicy jednostek samorządu lokalnego, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotów gospodarczych ubiegających się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, konsultanci oraz osoby chcące zdobyć nowe kwalifikacje.

Cel
Zdobycie wiedzy na temat:
- skutecznego zarządzania projektem inwestycyjnym od etapu pomysłu do ogłoszenia przetargu na jego   realizację,
- komputerowego wspomagania wykorzystywanego do zarządzania projektem na przykładzie MS Project   2003
- podstaw warunków kontraktowych FIDIC
- podstawowych czynników warunkujących efektywną realizację inwestycji

Program
Teoria i praktyka zarządzania projektem inwestycyjnym z fazie przedinwestycyjnej:
  - Stosowane pojęcia i definicje w zakresie zarządzania projektem (np. przedsięwzięcie, projekt,      zadanie, grupa)
  - Cykl projektu (programowanie, identyfikacja, formułowanie, finansowanie, wdrożenie, ocena      końcowa projektu
  - Przykłady projektów zakończonych sukcesem i porażką - przyczyny, problemy i błędy w zarządzaniu      projektem
  - Sprzeczności, zarządzanie sprzecznościami
  - Identyfikacja i analiza istniejących i przyszłych problemów inwestora
  - Analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych,
  - Matryca logiczna projektu
  - Określenie rozwiązań wariantowych (wariantów realizacji) dla zidentyfikowanych problemów
  - Wstępne studium wykonalności jako podstawa do podjęcia decyzji o kontynuacji projektu

Ostateczne studium wykonalności jako uszczegółowienie techniczno-ekonomiczno-finansowe założeń projektu:
  - Analiza administracyjno-prawna, model realizacji przedsięwzięcia, ocena pozycji finansowej inwestora
  - Analiza techniczna projektu, uzasadnienie i opis przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych
  - Analiza alternatywnych wariantów na podstawie wstępnego studium wykonalności
  - Analiza finansowa, wskaźniki efektywności finansowej (dyskontowe i niedyskontowe), analiza i     interpretacja wskaźników efektywności finansowej,
  - Analiza wrażliwości projektu
  - Analiza ekonomiczna (analiza kosztów i korzyści oraz efektywności kosztowej)
  - Analiza odbioru i percepcji społecznej projektu, negocjacje i współpraca ze społeczeństwem jako     warunek powodzenia projektu
  - Analiza niepewności i ryzyka, identyfikacja ryzyka, zarządzanie ryzykiem
  - Postępowanie i decyzje środowiskowe, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, NATURA 2000,     raport o oddziaływaniu na środowisko, opiniowanie


Opłata
Opłata za 2-dniowe szkolenie wynosi 900 zł. Kwota ta obejmuje udział, materiały szkoleniowe, dwa obiady i przerwy kawowe. Uwaga: w przypadku zgłosznia przynajmniej dwóch osób przysługuje 10-proc. zniżka.

Noclegi
Noclegi nie są wliczone w opłatę szkoleniową. Na życzenie uczestników możemy zarezerwować pokoje w jednym z krakowskich hoteli.

Zgłoszenie
Pobierz kartę zgłoszeniową (Word), wypełnij i odeślij faksem, pocztą bądź e-mailem pod adresem:

LEMTECH Konsulting
ul. Szpitalna 40
31-024 Kraków

tel.: (0 12) 429-40-31, 429-40-39, 429-40-42
fax: (0 12) 429-40-65
e-mail: lemtech@lemtech.pl
internet: www.lemtech.pl

Patronat medialny: 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :