LEMTECH Konsulting - nowoczesność i środowisko


S
ZKOLENIA OTWARTE

warsztaty szkoleniowe
Analizy finansowe i ekonomiczne komunalnych projektów inwestycyjnych

Miejsce
LEMTECH Konsulting, ul. Szpitalna 40, Kraków

Termin
16-17.05.2013
28-29.11.2013

Godziny szkoleń
dzień 1: 9:00 - 15:30
dzień 2: 8.30 - 15.00Uczestnicy
Osoby zajmujące się przygotowywaniem inwestycji komunalnych oraz pozyskiwaniem środków pomocowych na ich realizację, pracownicy funduszy i programów pomocowych.

Cel
Zdobycie umiejętności:

 • sporządzania analizy finansowej projektu;
 • obliczania podstawowych wskaźników efektywności projektu (NPV, IRR, BEP itp.);
 • sporządzania analizy ekonomicznej projektu w ujęciu analizy kosztów i korzyści (CBA) oraz analizy efektywności kosztowej (CEA);
 • interpretacji otrzymanych wyników pod kątem wymagań Programów Operacyjnych.

Program
1. Wartość aktualna i przyszła środków pieniężnych (nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, przychody itp.) w rozpatrywanym okresie.

2. Finansowe i ekonomiczne wskaźniki efektywności projektu

 • Dyskontowe i niedyskontowe wskaźniki efektywności projektu [m.in. (E)NPV, (E)IRR, stopy i okresy zwrotu, BEP]
 • Wady i zalety wskaźników, kryteria ich interpretacji.

3. Analiza finansowa

 • Koszty inwestycyjne
 • Przychody z realizacji projektu
 • Koszty działalności operacyjnej
 • Kapitał obrotowy
 • Harmonogram amortyzacji
 • Harmonogram spłaty pożyczki/kredytu
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Luka finansowa
 • Znaczący/nieznaczny przychód netto projektu
 • Bilans

4. Analiza ekonomiczna

 • Analiza kosztów i korzyści (CBA): korekta przepływów finansowych o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne (ekonomiczne koszty/korzyści wynikające z realizacji projektu) oraz efekty wynikające z odchyleń cenowych,
 • Analiza efektywności kosztowej - dynamiczny wskaźnik kosztu jednostkowego (DGC)

CZĘŚĆ WARSZTATOWA: Uczestnicy samodzielnie sporządzą analizę finansową i ekonomiczną przykładowej inwestycji infrastrukturalnej oraz ocenią otrzymane wyniki pod kątem wymogów funduszy i programów pomocowych.

Prowadzenie
Marcin Piwowarczyk

 • Specjalista ds. analiz finansowych i ekonomicznych
 • Przeszkolił setki osób z zakresu części ekonomiczno-finansowej Studium Wykonalności m.in. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędów Marszałkowskich Województwa Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego, Świętokrzyskiego.
 • W ramach projektu realizowanego w latach 2009-2010 dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego trener ten przeszkolił m.in. dziesiątki pracowników instytucji zaangażowanych w realizację NSRO (Instytucje Zarządzające oraz Pośredniczące I i II stopnia programów operacyjnych  Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, Innowacyjna Gospodarka). Opłata

Opłata za 2-dniowe szkolenie w terminie wynosi 900 zł netto.

Kwota ta obejmuje udział, materiały szkoleniowe, dwa obiady i przerwy kawowe podczas dni szkoleniowych. Uwaga: w przypadku zgłoszenia przynajmniej dwóch osób udzielamy 10-proc. zniżki.

UWAGA! Wszystkie nasze szkolenia będą dla Państwa zwolnione z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jeżeli są w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych.

Noclegi
Noclegi nie są wliczone w opłatę szkoleniową. Na życzenie uczestników możemy zarezerwować pokoje w jednym z krakowskich hoteli. W sezonie wysokim zachęcamy do wczesnego kontaktu w sprawie zakwaterowania na czas szkolenia.
Zgłoszenie
Pobierz kartę zgłoszeniową (Word) lub kartę zgłoszeniową (PDF), wypełnij i odeślij faksem, pocztą bądź e-mailem pod adresem:

LEMTECH Konsulting
ul. Szpitalna 40
31-024 Kraków

tel.: (0 12) 429-40-31, 429-40-39, 429-40-42
fax: (0 12) 429-40-65
e-mail: lemtech@lemtech.pl
internet: www.lemtech.pl

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :